Free :

ग्राम पंचायत

1. ग्रामपंचायतीचे मतदान खालीलपैकी कोणत्या पद्धतीने होते?

 
 
 
 

2. ग्रामपंचायत सदस्यास राजीनामा द्यावयाचा असेल तर त्यांना तो ……….. सादर करावा लागतो.

 
 
 
 

3. ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर …… वर्षांनी होते.

 
 
 
 

4. ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या …… ते 17 असते.

 
 
 
 

5. सरपंच त्यांच्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

6. ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या कोणाद्वारे निश्चित केल्या जाते?

 
 
 
 

7. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम …….. या वर्षी समंत करण्यात आला.

 
 
 
 

8. ग्रामपंचायतीत वर्षभरात किमान ……. सभा घ्याव्या लागतात.

 
 
 
 

9. ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किती टक्के आरक्षण आहे?

 
 
 
 

10. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.
विधान 1)ग्रामपंचायत सदस्यांना पंच म्हणतात.
विधान 2)ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेतो.
विधान 3) ग्रामपंचायतीत 27 टक्के जागा इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असते.

 
 
 
 

12. सरपंच पदासाठी पात्रता –

 
 
 
 

13. ……………. ही पंचायतराज व्यवस्थेत अगदी तळपातळीवर कार्यरत असणारी संस्था आहे.

 
 
 
 

14. ग्रामपंचायत तसेच ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान खालीलपैकी कोण भुषवतात?

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) ग्रामपंचायत सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो.
विधान 2)ग्रामपंचायतीचे वार्ड तहसीलदार जाहीर करतात.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

74 thoughts on “ग्राम पंचायत”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!