New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : गोंदिया

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. गोंदिया जिल्ह्यात गाढवी नदीवर कोणते धरण आहे?

 
 
 
 

3. गोंदिया जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय उद्यान आहे?

 
 
 
 

4. गोंदिया या जिल्ह्यात कोणती प्रमुख आदिवासी जमात आढळते?

 
 
 
 

5. 1 मे 1999 ला ………. जिल्ह्याच्या विभाजनाने गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती झाली.

 
 
 
 

6. भातास उपयुक्त असलेली ………. या प्रकारची मृदा गोंदिया जिल्ह्यात जास्त प्रमाणात आहे.

 
 
 
 

7. गोंदिया जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

8. गोंदिया जिल्ह्याची ओळख –

 
 
 
 

9. गोंदिया जिल्ह्याला महाराष्ट्रातील एकूण किती जिल्ह्यांच्या सीमा लागून आहे?

 
 
 
 

10. ……….. हा गोंदिया जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

35 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : गोंदिया”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!