Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : गडचिरोली

1. गडचिरोली जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते किल्ले आहेत?

 
 
 
 

2. चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन ………….. ला गडचिरोली हा नवा जिल्हा अस्तित्वात आला.

 
 
 
 

3. गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्राच्या ………………. जिल्हा आहे.

 
 
 
 

4. उद्योगविरहित जिल्हा असेही ………. जिल्ह्याला म्हटले जाते.

 
 
 
 

5. गडचिरोली जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो?

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या पैकी कोणता जिल्हा हा गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा आहे?

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

8. दिलेल्या पर्यायातून भिन्न पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख खालीलपैकी कोणती आहे?

 
 
 
 

10. शिवाजी विद्यापीठ : कोल्हापूर : : ? : गडचिरोली

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

66 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : गडचिरोली”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!