Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : धुळे

1. धुळे जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो ?

 
 
 
 

2. धुळे जिल्ह्यात कोणते किल्ले आहेत ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. धुळे जिल्ह्यातील प्रमुख नदी कोणती आहे?

 
 
 
 

4. 1 जुलै ……….. रोजी धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन
नंदूरबार हा नविन जिल्हा आस्तित्वात आला.

 
 
 
 

5. धुळे जिल्ह्याची ओळख खालीलपैकी कोणती आहे ?

 
 
 
 

6. धुळे जिल्ह्यात तापी नदी …… कडून ….. कडे वाहते.

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता जिल्हा धुळे जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही ?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) धुळे हे शहर पांझरा नदी किनारी वसले आहे.
विधान 2) धुळे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण शिरपूर हे आहे.

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणता धुळे जिल्ह्यातील तालुका नाही ?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

38 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : धुळे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!