New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : धुळे

1. धुळे जिल्ह्यात तापी नदी …… कडून ….. कडे वाहते.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) धुळे हे शहर पांझरा नदी किनारी वसले आहे.
विधान 2) धुळे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण शिरपूर हे आहे.

 
 
 
 

3. धुळे जिल्ह्याची ओळख खालीलपैकी कोणती आहे ?

 
 
 
 

4. धुळे जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो ?

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणता धुळे जिल्ह्यातील तालुका नाही ?

 
 
 
 

6. धुळे जिल्ह्यातील प्रमुख नदी कोणती आहे?

 
 
 
 

7. 1 जुलै ……….. रोजी धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन
नंदूरबार हा नविन जिल्हा आस्तित्वात आला.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. धुळे जिल्ह्यात कोणते किल्ले आहेत ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणता जिल्हा धुळे जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

38 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : धुळे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!