Free :

भारतातील राज्य आणि नृत्य प्रकार [ Indian Dance Forms and Their States of Origin ]

भारतातील राज्य आणि नृत्य प्रकार [ Indian Dance Forms and Their States of Origin ] : प्रत्येक राज्याची संस्कृती वेगळी आहे आणि याच संस्कृतीचे दर्शन आपल्याला नृत्य प्रकारातून होत असते. आजची टेस्ट सोडवा याच घटकावर …

1. आंध्रप्रदेश राज्याचा प्रसिध्द नृत्यप्रकार कोणता आहे?

 
 
 
 

2. दासी अहम हे…………….या नृत्याचे अन्य नाव आहे.

 
 
 
 

3. कथ्थक हा कोणत्या राज्याचा नृत्यप्रकार आहे?

 
 
 
 

4. नौटंकी हा लोकनृत्य प्रकार कोणत्या राज्याचा आहे हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. ओडिसी हा प्रसिध्द नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याचा आहे?

 
 
 
 

6. आसाम राज्याचा लोकनृत्य प्रकार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. तामिळनाडू राज्याचा प्रसिध्द नृत्यप्रकार कोणता आहे?

 
 
 
 

8. यक्षगाण हे कोणत्या राज्याचे लोकनृत्य आहे?

 
 
 
 

9. केरळ राज्याचा प्रसिध्द नृत्यप्रकार दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. भांगडा हे कोणत्या राज्याचे लोकनृत्य आहे?

 
 
 
 

11. …………….हा मणिपूर राज्याचा प्रसिध्द नृत्यप्रकार आहे.

 
 
 
 

12. गुजरात या राज्याचे लोकनृत्य कोणते आहे?

 
 
 
 

13. बिहार राज्याचा लोकनृत्य प्रकार………..हा आहे?

 
 
 
 

14. झूमर हा नृत्यप्रकार कोणत्या राज्याचा आहे?

 
 
 
 

15. मिझोराम राज्याचे लोकनृत्य…………हे आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15

1 thought on “भारतातील राज्य आणि नृत्य प्रकार [ Indian Dance Forms and Their States of Origin ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!