New Test

जगातील प्रमुख खंड : दक्षिण अमेरिका खंड

1. दक्षिण अमेरिका खंडातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे ?

 
 
 
 

2. पेरू हा दक्षिण अमेरिका खंडातील एक देश आहे त्या देशाची राजधानी काय आहे ?

 
 
 
 

3. जगाची सुमारे …….. लोकसंख्या दक्षिण अमेरिका खंडात राहते.

 
 
 
 

4. दक्षिण अमेरिका खंडातील लोकसंख्या व क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा देश कोणता आहे ?

 
 
 
 

5. दक्षिण अमेरिका खंडांने एकूण खंडाच्या सुमारे किती क्षेत्रफळ व्यापले आहे ?

 
 
 
 

6. दक्षिण अमेरिका हा क्षेत्रफळाने जगातील …….. सर्वात मोठा खंड आहे.

 
 
 
 

7. दक्षिण अमेरिका खंडात असलेले देश पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. ………. हा देश दक्षिण अमेरिका खंडातील सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश आहे.

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. दक्षिण अमेरिका खंडात खालीलपैकी कोणते पठार आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

16 thoughts on “जगातील प्रमुख खंड : दक्षिण अमेरिका खंड”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!