New Test

भारतातील प्रमुख सांस्कृतिक संस्था [ Cultural Organizations in India ]

भारतातील प्रमुख सांस्कृतिक संस्था [ Cultural Organizations in India ] – इंडियन म्युझियम ,भारत भवन,संगीत नाटक अकादमी,सालारजंग म्युझियम हे सर्व कुठे आहे हे तुम्हाला माहित आहे का ? माहित असायलाच पाहिजे कारण एक प्रश्न यावर विचारला जातो. आजच्या टेस्ट मध्ये आपण भारतातील प्रमुख सांस्कृतिक संस्था या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा अभ्यास करू

1. भोपाळ येथे खालील पैकी कोणते भवन आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

2. कोलकाता येथे……………. आहे.

 
 
 
 

3. संगीत नाटक अकादमी………..येथे आहे.

 
 
 
 

4. हैदराबाद येथे खालील पैकी कोणती सांस्कृतिक संस्था आहे?

 
 
 
 

5. मुंबई येथे …………..आहे.

 
 
 
 

6. नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट……….येथे आहे.

 
 
 
 

7. दिल्ली येथे खालीलपैकी कोणती सांस्कृतिक संस्था नाही?

 
 
 
 

8. खाली काही प्रमुख सांस्कृतिक संस्था व त्यांचे ठिकाण दिले आहे त्यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

संस्था – 1)साहित्य अकादमी 2)भारत भवन 3)जहांगीर आर्ट गॅलरी

ठिकाण – a)मुंबई b) दिल्ली c) भोपाळ

 
 
 
 

9. विज्ञानभवन……..येथे आहे.

 
 
 
 

10. व्हिक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोठे आहे?

 
 
 
 

11. जहांगीर आर्ट गॅलरी कोठे आहे?

 
 
 
 

12. दिल्ली येथे…………आहे.

 
 
 
 

13. राजा केळकर वस्तू संग्रहालय खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे?

 
 
 
 

14. खालील पर्यायातून चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. विज्ञान भवन ची स्थापना केव्हा करण्यात आली आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

2 thoughts on “भारतातील प्रमुख सांस्कृतिक संस्था [ Cultural Organizations in India ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!