New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : चंद्रपूर

1. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोणता तालुका मे 2002 ला निर्माण झाला?

 
 
 
 

2. ………… हा चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

 
 
 
 

3. चंद्रपूर जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहे ?

 
 
 
 

4. चंद्रपूर जिल्ह्याची ओळख खालीलपैकी कोणती ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूर जिल्ह्यात आहे ?

 
 
 
 

6. चंद्रपूर शहर कोणत्या नदीकाठी वसले आहे ?

 
 
 
 

7. चंद्रपूर जिल्हा विभाजन तारीख –

 
 
 
 

8. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विभाजनाने तयार झालेला नवीन जिल्हा कोणता आहे?

 
 
 
 

9. चंद्रपूर जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या –

 
 
 
 

10. ………….. हा चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक किल्ला आहे.

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणता जिल्हा चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

12. चंद्रपूर जिल्हा पूर्वी …….. या नावाने ओळखला जात असे.

 
 
 
 

13. चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यात असलेले राष्ट्रीय उद्यान ………. प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
विधान 1)महाराष्ट्रातील पहिला लोहपोलाद प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्यात उभारण्यात आला‌ आहे.
विधान 2) चंद्रपूर जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वात कमी पावसाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

39 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : चंद्रपूर”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!