Free :

महाराष्ट्रातील जिल्हे : बीड

1. बीड जिल्ह्यात गोदावरी नदी …………….. या तालुक्यातून वाहते.

 
 
 
 

2. बीड जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या –

 
 
 
 

3. कुस्तीगीरांचा जिल्हा : कोल्हापूर : : ? : बीड

 
 
 
 

4. बीड जिल्ह्याचे हवामान कसे आहे?

 
 
 
 

5. बीड जिल्ह्यातील ……….. येथे डोंगरी किल्ला आहे.

 
 
 
 

6. बीड हे शहर ………… नदीकाठी वसले आहे.

 
 
 
 

7. बीड आणि वर्धा या दोन्ही जिल्ह्यात ………. या समान नावाचा तालुका आहे.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1)बीड जिल्ह्यात सिंधफणा नदीवर माजलगाव हे धरण आहे.
विधान 2) बीड जिल्ह्यात बिंदूसरा नदीवर भाटघर हे धरण आहे.

 
 
 
 

9. बीड जिल्ह्यातील ……………. या तालुक्याचे ऐतिहासिक नाव मोमिनाबाद होते.

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणता जिल्हा बीड जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

11. बीड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते ज्योतिर्लिंग आहे?

 
 
 
 

12. मोरांसाठी प्रसिध्द असलेले नायगाव अभयारण्य बीड जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे ?

 
 
 
 

13. बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई या तालुक्यात ……….. यांची समाधी आहे.

 
 
 
 

14. बीड जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो?

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

20 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : बीड”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!