New Test

अलंकार

अलंकार – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. अनुप्रास अलंकार केव्हा होतो ?

 
 
 
 

2. अपन्हुती अलंकाराचे उदाहरण ओळखा –

 
 
 
 

3. समान उच्चार असणारे शब्द एका विशिष्ट जागी वापरून जर कविता केली असेल तर तिथे खालीलपैकी कोणता अलंकार असेल?

 
 
 
 

4. उपमेयाची तुलना कशाशीही होऊ शकत नाही म्हणून तुलना उपमेयाबरोबरच केली जाते हे …. अलंकार दर्शवते.

 
 
 
 

5. बालिश बहू बायकात बडबडला – ही रचना कोणत्या अलंकाराचे उदाहरण आहे?

 
 
 
 

6. प्रकाश बाजीप्रभुंसारखा एकटाच लढत होता – या अलंकारातील उपमान कोणते आहे?

 
 
 
 

7. कोणत्या अलंकारामध्ये एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो?

 
 
 
 

8. जणू गमे वाटे भासे यासारखे शब्द कोणत्या अलंकाराचे लक्षण आहे?

 
 
 
 

9. भाषेच्या अलंकाराचे प्रमुख प्रकार किती आहे?

 
 
 
 

10. ती रडली समुद्राच्या समुद्र – हे खालीलपैकी कोणत्या अलंकाराचे उदाहरण आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

28 thoughts on “अलंकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!