New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : अहमदनगर

1. रायगड जिल्ह्यात टाटा खोपोली हा जलविद्युत प्रकल्प आहे तर अहमदनगर जिल्ह्यात …………. हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

2. अहमदनगर जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील ………. कृषी विद्यापीठ आहे.

 
 
 
 

3. भारतातील पहिला सहकारी साखर कारखाना –

 
 
 
 

4. जनार्दन स्वामी यांचे समाधी स्थळ अहमदनगर जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात आहे?

 
 
 
 

5. अहमदनगर जिल्ह्यात प्रवरा नदीवर असलेले धरण पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहे?

 
 
 
 

7. ……….. या प्रशासकीय विभागात अहमदनगर जिल्हा येतो.

 
 
 
 

8. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी या तालुक्यात खालीलपैकी कोणते विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

9. अहमदनगर-कल्याण मार्गावर खालीलपैकी कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

10. रायगड : वरदविनायक : अहमदनगर : ?

 
 
 
 

11. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोणता तालुका सेनापती बापटांची जन्मभूमी आहे?

 
 
 
 

12. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

13. अहमदनगर जिल्ह्याला एकूण किती जिल्ह्यांच्या सीमा स्पर्श करतात?

 
 
 
 

14. अहमदनगर जिल्ह्यात असलेल्या कळसुबाई शिखराची उंची किती आहे?

 
 
 
 

15. गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

30 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : अहमदनगर”

  1. hya test madhe que. no.14 chukicha vatala…..
    b’coz …janardhan swami yanchi samadhi aurangabad jilhat verul yethe aahe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!