New Test

आंदोलन आणि नेते

आंदोलन आणि नेते – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. अप्पिको आंदोलन : पांडुरंग हेगडे : नामांतर आंदोलन : ?

 
 
 
 

3. वंदे मातरम आंदोलनाचे नेतृत्व ………….. यांनी केले.

 
 
 
 

4. डॉ.कैलास सत्यार्थी खालीलपैकी कोणत्या आंदोलनाचे अग्रणी होते?

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. सर्वोदय चळवळ ………… यांच्या द्वारे सुरू करण्यात आली होती.

 
 
 
 

7. जल बचाओ / नदी बचाओ आंदोलन ………. यांनी सुरु केले होते.

 
 
 
 

8. चिपको आंदोलनाशी संबंध असलेले नेते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा.
विनोबा भावे यांनी ………. चळवळीचे नेतृत्व केले होते.

 
 
 
 

10. अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळ -?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

9 thoughts on “आंदोलन आणि नेते”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!