New Test

आंदोलन आणि नेते

आंदोलन आणि नेते – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. जल बचाओ / नदी बचाओ आंदोलन ………. यांनी सुरु केले होते.

 
 
 
 

2. योग्य पर्याय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा.
विनोबा भावे यांनी ………. चळवळीचे नेतृत्व केले होते.

 
 
 
 

3. सर्वोदय चळवळ ………… यांच्या द्वारे सुरू करण्यात आली होती.

 
 
 
 

4. डॉ.कैलास सत्यार्थी खालीलपैकी कोणत्या आंदोलनाचे अग्रणी होते?

 
 
 
 

5. वंदे मातरम आंदोलनाचे नेतृत्व ………….. यांनी केले.

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. चिपको आंदोलनाशी संबंध असलेले नेते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. अंधश्रद्धा निर्मुलन चळवळ -?

 
 
 
 

10. अप्पिको आंदोलन : पांडुरंग हेगडे : नामांतर आंदोलन : ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

9 thoughts on “आंदोलन आणि नेते”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!