New Test

आलंकारिक शब्द

आलंकारिक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. बिनभाड्याचे घर या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ ……. आहे.

 
 
 
 

2. अळवावरचे पाणी या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. खालील आलंकरिक शब्दासाठी योग्य पर्याय निवडा.
कळीचा नारद –

 
 
 
 

5. कारस्थान करणारा – या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता आलंकारिक शब्द आहे ?

 
 
 
 

6. उंबराचे फूल म्हणजेच –

 
 
 
 

7. ताटाखालचे मांजर –

 
 
 
 

8. खालील आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.
नवकोट नारायण

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. टोळभैरव या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

51 thoughts on “आलंकारिक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!