New Test

आलंकारिक शब्द

आलंकारिक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. ताटाखालचे मांजर –

 
 
 
 

2. खालील आलंकरिक शब्दासाठी योग्य पर्याय निवडा.
कळीचा नारद –

 
 
 
 

3. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. उंबराचे फूल म्हणजेच –

 
 
 
 

5. बिनभाड्याचे घर या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ ……. आहे.

 
 
 
 

6. कारस्थान करणारा – या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता आलंकारिक शब्द आहे ?

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. खालील आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.
नवकोट नारायण

 
 
 
 

9. टोळभैरव या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. अळवावरचे पाणी या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

52 thoughts on “आलंकारिक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!