Free :

आलंकारिक शब्द

आलंकारिक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. कारस्थान करणारा – या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता आलंकारिक शब्द आहे ?

 
 
 
 

2. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. खालील आलंकरिक शब्दासाठी योग्य पर्याय निवडा.
कळीचा नारद –

 
 
 
 

4. खालील आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.
नवकोट नारायण

 
 
 
 

5. बिनभाड्याचे घर या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ ……. आहे.

 
 
 
 

6. टोळभैरव या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. अळवावरचे पाणी या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. ताटाखालचे मांजर –

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. उंबराचे फूल म्हणजेच –

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

57 thoughts on “आलंकारिक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!