New Test

आलंकारिक शब्द

आलंकारिक शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. उंबराचे फूल म्हणजेच –

 
 
 
 

2. खालील आलंकरिक शब्दासाठी योग्य पर्याय निवडा.
कळीचा नारद –

 
 
 
 

3. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. कारस्थान करणारा – या अर्थासाठी खालीलपैकी कोणता आलंकारिक शब्द आहे ?

 
 
 
 

5. बिनभाड्याचे घर या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ ……. आहे.

 
 
 
 

6. टोळभैरव या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. अळवावरचे पाणी या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. खालील आलंकारिक शब्दाचा अर्थ पर्यायातून निवडा.
नवकोट नारायण

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. ताटाखालचे मांजर –

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

53 thoughts on “आलंकारिक शब्द”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!