New Test

जगातील प्रमुख खंड : आफ्रिका

1. जगातील सुमारे किती टक्के सोने आफ्रिका खंडात सापडते ?

 
 
 
 

2. आफ्रिका खंडातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश कोणता आहे ?

 
 
 
 

3. आफ्रिका खंडाला ………. खंड असेही संबोधले जाते.

 
 
 
 

4. आफ्रिका खंडात असलेली ………. ही नदी जगातील सर्वात लांब नदी आहे.

 
 
 
 

5. आफ्रिका खंडातील प्रमुख मैदाने कोणती?

 
 
 
 

6. आफ्रिका खंडात कोणते प्राणी बघावयास मिळतात ?

 
 
 
 

7. जगातील सर्वात मोठे वाळवंट ………. वाळवंट आफ्रिका खंडात आहे.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) आफ्रिका खंड दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्येचा खंड आहे.
विधान 2) आफ्रिका खंडात जगाची सुमारे 14 टक्के लोकसंख्या राहते.

 
 
 
 

9. आफ्रिका खंडात खालीलपैकी कोणता देश आहे ?

 
 
 
 

10. आफ्रिका खंडाने एकूण खंडांपैकी सुमारे किती टक्के क्षेत्रफळ व्यापलेले आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

36 thoughts on “जगातील प्रमुख खंड : आफ्रिका”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!