Free :

September 2021

vaywari in marathi

वयवारी [ Problems on ages in Marathi ]

वयवारी प्रकरणाचे सर्व गणिते सोडवा अतिशय सोप्या पद्धतीने. कोणतेही सूत्र लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. Problems on ages In Marathi – Best Tricks

nafa tota in marathi

नफा तोटा [ Profit and Loss In Marathi ]

नफा तोटा प्रकरणावर आधारित महत्वाचे उदाहरणे सोडवा सोप्या पद्धतीने . कमीत कमी सूत्रांचा वापर करून – Profit and Loss In Marathi With Explanation

Don`t copy text!